Att modifiera kärnan i Mac OS X har aldrig varit något för vanliga användare. Men för de som kör speciella serverinstallationer har detta gjort det möjligt att optimera systemet för högsta prestanda. På senare tid har denna öppenhet även underlättat för de som tagit fram piratversioner av Mac OS X för vanliga PC. Genom att stänga X86–grenen av Darwin försvåras möjligheten till detta otillåtna användande rejält.

Det som plockats bort är det mesta som hör till kärnan av Mac OS X, inklusive drivrutiner för hårdvaran. Övriga delar av Mac OS X som bygger på öppen källkod är alltjämt tillgängliga även i X86–version. En hel del lär säkert ske med Darwin för X86 fram tills dess att Apple släpper Intelbaserade servrar och arbetsstationer med 64–bits processorer. Som läget är nu så behöver denna del bara stödja vanliga Macar med 32–bits Intelprocessorer.

Apple ser det själva som att Darwin för X86 för tillfället är ett projekt i ständig förvandling. Förhoppningsvis återkommer möjligheten att trimma det underliggande systemet när Apples samtliga datormodeller övergått till Intels arkitektur. Under tiden blir det betydligt svårare att ta fram piratversioner för kommande versioner av Mac OS X.