Generator som specialiserat sig på att bevaka den digitala musikbranschen har analyserat företagets utsikter i rapporten Apple: Game, Set and Match? Denna rapport försöker besvara frågan om Apple kommer att behålla sitt grepp över marknaden för digital nedladdning även framgent.

Man konstaterar att inkomster från musiksektorn i september 2002 stod för endast 2,6 % av Apples omsättning. I september 2005 var musiksektorns andel av omsättningen hela 40 %. En intressant jämförelse kring iPods storlek på konsumentmarknaden är att försäljningen av iPods det fjärde kvartalet 2005, var större än för Sony Ericssons mobiltelefoner. I år räknar Generator med att musiksektorn kommer att stå för mer än hälften av Apples omsättning.

Tillväxten inom musik beräknas fortsätta öka de närmaste åren med iPod som främsta inkomstkälla. iTunes Music Store tros dessutom bidra med hela 37 % av musikomsättningen 2010. I analyserna har man bortsett ifrån andra närliggande inkomstkällor såsom försäljning av TV–program och filmer som skulle kunna öka Apples inkomster än mer.

För den som vill fördjupa sig i ämnet finns rapporten att köpa och ladda ned. Som vanligt i dessa sammanhang till ett saftigt pris.