Genom att använda kopplingar till externa webbtjänster kan du få fler funktioner i iWeb. Bloggsidor skapade med iWeb saknar möjlighet att skriva kommentarer och använda trackback till andra bloggar. Dessutom kan iWeb bara visa besöksräknare om din sajt ligger på ett .Mac–konto.

Med iComment kan du lägga till dessa funktioner till din iWebsajt på ett enkelt sätt. Du skriver helt enkelt in en speciell textsnutt där du vill ha någon av dessa tre funktioner. Innan du publicerar din sajt med iWeb kör du iComment, som byter ut dessa enkla textsnuttar mot den kod som behövs för att komma åt de nya funktionerna/tjänsterna.

Kommentarsfunktion och trackback använder sig av en fri webbtjänst från HaloScan och besöksräknaren använder gratistjänsten StatCounter.