Security Update 2006-003 rekommenderas för alla användare och förbättrar säkerheten i följande komponenter:

AppKit
Bom
CFNetwork
CoreFoundation
CoreGraphics
curl
Finder
Flash Player Plug-in
ImageIO
LaunchServices
Mail
Preview
QuickDraw
Ruby
Safari
securityd

QuickTime 7.1 innehåller ett flertal viktiga buggfixar och löser ett antal kritiska säkerhetsproblem. Förbättrad prestanda för H.264.

Front Row 1.2.1 innehåller ett flertal buggfixar för högre tillförlitlighet.

De mycket omskrivna problem med bildvisning som haft sin källa i AppKit och ImageIO tillhör de säkerhetsluckor som åtgärdats. Ta ned uppdateringarna via Programuppdatering under Äpplet i menyraden eller från Apples nedladdningssidor.