Disneys köp av Pixar har slutförts sedan Pixars aktieägare i fredags godkänt Disneys bud. Disney betalar 2,3 egna aktier för 1 Pixaraktie. Pixar har i och med detta avregistrerats från börsen.

Apples VD Steve Jobs som är Pixars störste aktieägare med 40 % av alla aktier, har nu ett aktieinnehav i Disney på hela 6,3 %. Dessa 138 miljoner Disneyaktier värderas till 3,9 miljarder USD.

Jobs kommer som planerat att ta plats i Disneys styrelse. Det kommer att bli intressant att se hur detta kommer att påverka Apples fortsatta expansion vad gäller mediadistribution.