Nu när Apple växer är det dags att använda lite av de fickpengar man samlat på hög. Detta räkenskapsår räknar man med att investera 700 miljoner USD, en ökning med hela 280 miljoner USD från de beräkningar man gjorde för bara tre månader sedan.

En stor del av ökningen beror på den satsning man gjort på fastighetsinköp för att bygga upp ett nytt campus i Cupertino. Notan hittills för detta tillsammans med inköp av ett datacenter i Newark är 265 miljoner USD.

Apple lägger också ner en hel del pengar på ytterligare satsningar vad gäller nya butiker.

Förutom dessa investeringar lägger Apple minst 782 miljoner USD på lokalhyror för sina butiker. Dessutom har man satsat 1,3 miljarder USD på produktionskontrakt hos legotillverkare samt komponentinköp.

Det är bra att ha djupa fickor när företaget växer. Något som Apple med sin kassareserv på nästan 9 miljarder USD verkligen har tillgång till.