De största aktörerna vad gäller kommersiell nedladdning av musik har gemensamt bildat en ny intressegrupp. DDEX (Digital Data Exchange) ska verka för att ta fram en gemensam standard för de metadata som hänger ihop med nedladdad musik.

Dessutom ska ett gemensamt system för rapportering av försäljning, royalties och annat byggas upp. Idag är systemet för att förmedla sådan information mellan de olika parterna inte standardiserad.

De grundande medlemmarna i DDEX är Apple, Microsoft och RealNetworks på försäljningssidan. De fyra stora skivbolagen Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group och EMI Music finns i producentledet. Dessutom ingår ett antal upphovsrättsorganisationer i både USA och Europa.

Man hoppas ha ett nytt system klart innan årets slut. I förlängningen vill man även standardisera den information vi som konsumenter får med våra inköpta musikfiler.