Aperture 1.1.1 fixar problem med stabilitet, snabbhet, färgkorrigering och bildskärmskompatibilitet.

Logic Pro 7.2.1 och Logic Express 7.2.1 åtgärdar specifika problem med stadighet och kompatibilitet. Intelbaserade Macar har fått förbättrat stöd för ReWire och ReCycle samt MIDI–export, OMF–import och VSL EXS kompatibilitet. Bakåtkompatibiliteten mot sådant som är skapat med Logic 7.1 har förbättrats, likaså stödet för MP3–filer. Diverse andra problem har även de åtgärdats.

Uppdateringarna kan tas ned från Apples nedladdningssida.