När Steve Jobs precis hade återvänt till Apple 1997, var Michael Dell generös nog att berätta vad han skulle göra ifall ansvaret för det krisdrabbade Apple låg hos honom: Dell skulle helt enkelt slå igen Apple och återlämna eventuellt överskott till aktieägarna.

Svaret från Jobs blev ett löfte att ta upp kampen med Dell. Bit för bit har Apple sedan knappat in på sin rival, till stor del genom att ta till sig Dells strategi vad gäller tillverkning och distribution på sitt eget vis. Michael Dell å sin sida vill gärna framstå som PC–världens Steve Jobs.

I januari detta år fick Jobs anledning att påminna om denna tävlan i ett internt mejl till Appleanställda. Det visade sig nämligen att Apple just gått om Dell vad gäller värderingen på börsen. Apple värderades högre än PC–jätten Dell.

Nu har det än en gång hänt att Apple passerat Dell i börsvärde. Apple har klättrat upp till nästan 61 miljarder USD medan Dell ligger på under 60 miljarder dollar. Apples aktie har efter introduktionen av Boot Camp klättrat mer än 15 % och ligger nu över 70 dollar.