Med tanke på hur mycket Apple syns, kan det vara förvånande att man faktiskt inte betalar för reklamvärdet. Apple håller bara sina produkter fritt tillgängliga för de som vill använda dem i mediasammanhang. Man var dessutom bland de första teknikföretag som såg till att ha en aktiv närvaro i Los Angeles, för att se till att produkterna kommer med i de hetaste produktionerna.

En rapport av Nielsen Media Research visar att Apples produkter nämnts, eller visats, över 250 gånger de senaste fyra månaderna i amerikanska underhållningsprogram. Några av de TV–serier där Apple har en framträdande roll i handlingen är The Office, CSI: NY, 24 och Las Vegas. Bara i The Office syntes en iPod i hela fyra minuter, under ett avsnitt där den var en viktig beståndsdel i handlingen. Apples intåg som distributör av TV–serier via iTunes Music Store verkar ha ökat exponeringen av varumärket än mer.

Produktplacering är idag en viktig komponent för att finansiera film och TV. Förra året beräknas produktplacering ha ökat med 30 % i amerikansk TV. Det gäller dock att se till att inte driva ivern att utnyttja detta instrument alltför långt, med risk att rasera trovärdigheten i det man vill berätta. Något som varit alltför vanligt i svensk film och TV på sistone.

Större delen av den produktplacering som görs handlar idag om en sorts byteshandel. Företag erbjuder produkter eller tjänster i utbyte mot exponering i det som produceras. Det pratas inom branschen alltmer om en ökad andel produktplacering och sponsring för att minska de störande reklamavbrotten.