Apple har inte precis rykte om sig att vara en stabil partner vad gäller storskaliga företagsinstallationer. Att återskapa förtroendet inom denna sektor kräver mer långsiktiga åtaganden. En annan viktig faktor är vilken sorts support man kan erbjuda.

Vad gäller den tunga servermarknaden har Apple till stor del förlitat sig på central support vilket gjort att en del eldsjälar på återförsäljarnivå lagt av. Boot Camp och dess efterföljande skarpa version i Mac OS X Leopard öppnar upp en mycket större marknad gentemot företagssidan.

Slarvar Apple med att ange en mer långsiktig plan för Windowsstöd, så finns risken att man inte når ut på rätt sätt till företagsmarknaden. Tar Apple istället en mer proaktiv väg genom egen support av Windowsinstallationer på Mac med sin fungerande supportmodell (Apple Care), så har man mycket att vinna.

Något som talar för det sistnämnda är den fördel som Apple har genom hård kontroll av den egna Macplattformen. Ger man endast support för godkänd version av Windows (idag XP2 SP2), installerad med Apples egna drivrutiner och hjälp–program, så ska det gå att få en rimlig nivå på åtagandet. En stor del av supportproblemet på Windowssidan är annars att det florerar så vansinnigt många kombinationer av datormodeller och Windowsgenerationer samtidigt.

Förhoppningsvis ger introduktionen av Mac OS X Leopard svaret på hur man tänkt sig att möjligheterna med Boot Camp ska utvecklas framöver.