Ada Lovelace
Ada Lovelace, datorpionjär

Ada Lovelace - datapionjären som skapade världens första algoritm
Ada Lovelace föddes år 1815, rakt in i den engelska överklassen. Lovelace intresse för matematik och logik uppmuntrades av sin mor och så småningom skrev hon vad som i dag ses som världens första algoritm. Hon introducerade också tanken om artificiell intelligens och har fått programspråket Ada uppkallat efter sig.

Hedy Lamarr
Hedy Lamarr

Hedy Lamarr - skådespelare, förebild till Snövit, och hjärnan bakom wifi
Lamarr föddes 1914 och är kanske mest känd för sin skådespelarkarriär i USA. Hon sägs dessutom ha varit förebild till den tecknade Snövit. Men faktum är att hon också lade grunden till många trådlösa tekniker vi använder i dag, som GPS, Bluetooth och wifi. Hennes uppfinning “secret communication system” byggde på en teknik för automatiskt frekvensbyte mellan 88 olika kanaler. Tekniken användes första gången 1962 vid den amerikanska blockaden av Kuba, men används fortfarande i dag i bland annat våra mobiltelefoner.

Elsa-Karin Boestad-Nilsson
Elsa-Karin Boestad-Nilsson utvecklade Sveriges första dator, Bark. På bilden efterföljaren Besk. Bild: CC/Liftarn

Elsa-Karin Boestad-Nilsson - hon programmerade datorer till försvaret
När Elsa-Karin Boestad-Nilsson på 1940-talet började programmera för Försvarets forskningsanstalt (FOA) hade yrket låg status. Men hon arbetade ändå oförtröttligt och skapade bland annat ett program för att beräkna spridningen i en rakets bana på dåtidens superdator Besk. Innan sin pension 1990 jobbade hon fortfarande kvar på FOA och hade hunnit bli chef för Institutionen för matematik och databehandling, en avdelning som nästan uteslutande anställde kvinnor.