Undersökningen som genomförs vartannat år visar på ett allmänt sjunkande förtroende inom tekniksektorn. Apple och Tivo är de enda varumärken som fick ökat förtroende mellan 2003 och 2005. Just detta med förtroendekapital är extremt viktigt när det gäller konsumentmarknaden.

Det finns bara en svag koppling mellan Apple och iPod hos de undersökta hushållen. Detta talar emot en utbredd halo–effekt som skulle innebära att iPods framgångar smittar av sig på Apples andra produkter (Mac).

Microsoft hamnar extremt illa till i denna undersökning både vad gäller potential och konsumentförtroende. Företaget verkar dessutom gå igenom en egen intern förtroendekris, med stark kritik av en alltför passiv ledning som inte förmår leverera företagets produkter i tid.