Microsofts Internet Explorer dominerar fortfarande stort med drygt 84 % av alla användare. Apples Safari kommer på tredje plats med strax över 3 %.

Netscape med 1 % följs av Opera och Mozilla.