Att komprimera musik med Apples AAC-komprimering ger både högre ljudkvalitet och lägre filstorlekar än om man kodar samma låtar i mp3, men det finns också allvarliga nackdelar. Nya forskningsrön visar nämligen att AAC tillfälligt kan sänka hjärnans kapacitet och ge lyssnaren lägre IQ.

Bakom upptäckten står ett amerikanskt forskarlag, som redovisar sin teori i aprilnumret av ansedda tidskriften Clupea Harengus. Genom att använda sig av en modern avbildningsteknik, Diffusion Tensor Imaging (DTI), har forskarna lyckats visa att det finns ett samband mellan kognitiv nedsättning i Wernickes område, den del av hjärnan som anses vara centrum för språkförståelse, och ohörbara frekvenser i AAC-kodad musik.

De skadliga ljuden utgörs av kodningsartefakter i den komprimerade musiken, biljud som uppstår när flera frekvenser smälts ihop till en. Ljuden orsakar vibrationer med våglängder som förvirrar dendriterna. Resultatet är att den drabbade får svårare att tänka logiskt, och därmed även presterar sämre i IQ-tester. Forskarna har testat sin teori på 666 studenter som även lyssnar regelbundet på sina iPodar, och noterat försämrade studieresultat och även vissa smärre personlighetsförändringar. Höga doser av AAC-musik gjorde studenterna asociala och ointresserade av omvärlden.

Inte alla drabbas
För att drabbas bör man ha lyssnat på hårt komprimerad musik i åtminstone 4-5 timmar om dagen under ett par månader. Försämringen är inte permanent, utan går i de allra flesta fall tillbaka efter några veckors vila. Läkningsprocessen kan påskyndas genom att man lyssnar på välljudande wma, minst 96 kbit/s i ett par timmar om dagen rekommenderas.

Apple har tagit mycket allvarligt på den nya informationen, och har redan dragit igång ett nytt utbytesprogram, Worldwide iPod April Exchange. Alla som köpt en ny iPod efter den första januari 2006 erbjuds att kostnadsfritt byta in den mot en mp3-spelare av märket Herring. Mp3-spelarna är från 2003 men oöppnade och helt nya – Apple kom då över ett stort antal spelare från en konkurrerande tillverkare som ett led i uppgörelsen i en patenttvist.

Testa dig själv!
Brukar du lyssna mycket på din iPod och känner att du ligger i farozonen? Då finns ett enkelt test du kan göra själv för att se om du redan är drabbad. Testet är mycket enkelt, och går ut på att lyssna på en kort testton. Om du bara hör ett brusande är allt i sin ordning, medan personer som påverkats hör ett enerverande pip. Testet är gratis och helt ofarligt, och kan laddas hem här.