Airport Time Capsule

Airport Time Capsule

Apples Time Capsule är i princip en Airport Extreme-router men med en inbyggd hårddisk. Den erbjuder samma funktioner och har identisk prestanda som Airport Extreme men gör det dessutom enklare att säkerhetskopiera från en Mac. Apple säljer en 2TB-version (2678 kronor) och en 3TB-version (3498 kronor). Den är dyr, men vi tycker att det är ett utmärkt sätt att hålla flera Macar säkerhetskopierade.

Storlek: 98 mm z 98 mm x 168 mm. Vikt: 1,48 kg.