Alias som bland annat har 3d–programmet Maya bland sina produkter lyckas med sina 600 anställda endast omsätta 83 miljoner USD. Pixar som egentligen bara har sin renderingsmotor Renderman att erbjuda, ligger inte långt efter med en mycket mindre utvecklingsavdelning. Pixar har totalt ungefär 800 anställda och omsatte förra året 289 miljoner USD.

Många som använder Maya och andra 3d–program för Mac OS X har varit oroliga för dessa applikationers framtid, alltsedan Autodesk i början av året tog över Alias.

Pixar som internt håller på att styra över mot att använda Mac OS X i sin produktion, kanske till och med har planer på att släppa mer kommersiell mjukvara.