FBI

FBI har i flera månader försökt låsa upp en Iphone som användes av en av de två terroristerna i San Bernardino-dådet, utan resultat. FBI-chefen James Comey har klagat på Apples hårda kryptering, och nu har en domstol beordrat företaget att hjälpa FBI.

Kravet på Apple är att ta fram en version av IOS som 1) inte automatiskt raderar användarens data efter 10 misslyckade försök att mata in lösenkoden, och 2) gör det möjligt att mata in koden elektroniskt så att FBI kan låta en dator testa tusentals lösenord i sekunden.

Apple har fem dagar på sig att överklaga beslutet och i ett öppet brev till allmänheten skriver Tim Cook om varför företaget för det.

Cook skriver att kravet i princip skulle skapa en bakdörr till Iphone, och att FBI:s försäkring om att specialversionen av IOS bara skulle användas för just telefonen i det här enskilda fallet är meningslösa – när mjukvaran väl har skapats kan den användas om och om igen.

Om FBI till slut får som det vill blir effekten att vanliga sexsiffriga lösenkoder inte längre är säkra på Iphone. Användare som vill skydda sin data kan fortfarande välja ett långt lösenord, eftersom Apple inte har själva koden utan måste brute force-knäcka den.