Vill du ha en fysisk lista över innehållet i en mapp så har det inte funnits någon enkel metod att göra detta i Mac OS X. Grundversionen av Print Window som är gratis, låter dig välja om listorna ska inkludera ikoner och extra filinformation. Listningen kan även visa innehållet i undermappar till valfri nivå.

Den avancerade versionen kostar 15 USD och låter dig dessutom skriva ut listor i format anpassade för omslag till CD eller DVD. Du kan här även välja precis vilka undermappar som ska expanderas. Filinformation kan likaledes visas för valbara filer.