Istället för att plocka ut hela aktieposten och sälja en del för att betala skatt, lät Jobs Apple återköpa drygt 4,5 miljoner aktier och betala skatten. Jobs fick sedan ut resterande drygt 5,4 miljoner aktier vilka idag uppgår till ett värde av ungefär 325 miljoner USD.

Denna transaktion innebär att Apple ändrade balansen mellan sin stinna kassa och utestående aktier en aning.