Ända sedan den först presenterades har det varit väntetid på leverans av MacBook Pro. Apple har visserligen till viss del kompenserat detta genom att peta upp processorhastigheten från det som först utlovades utan extra kostnad.

Nu ska tydligen produktionen vara uppe i full kapacitet efter den komponentbrist som bromsat från start. Vilken eller vilka komponenter det rör sig om är inte känt.