Två programmerare, ”narf2006” och ”blanka” knäckte nöten med Windowsinstallation genom att skriva en egen bootloader. Denna gör det enkelt att vid uppstart välja antingen Windows XP eller Mac OS X. Prissumman dessa båda får dela på uppgår till hela 13854 USD.

Deras kodarmöda kommer att presenteras som öppen källkod och därigenom bli fri att använda för alla. När alla bitar är på plats kommer samtliga nuvarande Macar med Intelprocessor att stödjas. Såvitt är känt är denna lösning annars låst till Windows XP som enda alternativa OS för dessa Macar.