I samband med att Apple presenterade sin senaste kvartalsrapport framkom en lång rad mer eller mindre intressanta uppgifter.

Bland annat fick vi veta följande:

  • Under det senaste kvartalet har Apple spenderat 18 miljarder dollar på återköp av aktier.
  • Apples kassa är efter återköpen av aktier nere i 205,9 miljarder dollar, vilket motsvarar 1 995 miljarder svenska kronor.
  • Apples tjänster står numera för 20 procent av den totala omsättningen.
  • I dagsläget betalar 450 miljoner personer för någon av Apples tjänster. Enligt prognosen kommer milstolpen 500 miljoner att nås under 2020.
  • Av omsättningen på 64 miljarder dollar står Iphone för 33,4 miljarder dollar, vilket motsvarar 52 procent.
  • Intäkterna från försäljningen av Iphone har minskat med 9 procent sedan förra året, men lanseringen av Iphone 11 talar för en stark försäljning under julkvartalet.
  • Försäljningen av Ipad har ökat med 17 procent på ett år.
  • Antalet Mac-användare har aldrig varit högre än nu.
  • Tre fjärdedelar av alla som köper en Apple Watch har inte någon klocka från Apple sedan tidigare.

Apple iMac (2019) - 3,0GHz HC 8GB 1,03TB 27" Pris vid test: 19990 kr.

Bästa pris just nu: 21954 kr