IBM Swift Sandbox

Nu när Apple har släppt Swift fritt börjat även andra att dela med sig av olika lösningar och program som använder språket.

IBM har släppt en betaversion av en webbapp kallad Swift Sandbox som fungerar ungefär som Playgrounds i Xcode, där du kan testköra Swift-kod.

Du behöver alltså inte ladda ner Xcode och lära dig programmet för att testa enkel programmering med Swift, utan att göra det i webbläsaren.

Hittills har IBM byggt in stöd för de grundläggande funktionerna i språket och standardbiblioteket, vilket innebär att du kan bygga klasser med olika funktioner, bygga upp avancerade matematiska algoritmer och liknande men inte exempelvis hämta data från nätet och jobba med.