Apple Watch
Hitta rätt app – något som verkar kunna ta lite väl lång tid på Apple Watch.

Hur används Apple Watch egentligen? Det har två nya undersökningar försökt svara på.

Den enda är en enkätundersökning från Wristly med 1 450 deltagare som har fått uppskatta hur ofta och hur länge de gör olika saker med klockan.

Den andra kommer från Stockholms Universitet och är en kvalitativ studie där ett tiotal deltagare fick bära videokameror på kroppen. Materialet undersöktes sedan för att mäta hur deltagarna faktiskt interagerade med sina klockor under en dag.

Resultaten från båda studierna var liknande. 96 procent av Wristly-respondenterna svarade att den vanligaste sysslan var att bara titta på klockan, och Stockholm-studien visade att hälften av alla interaktioner var just att titta (i 3,8 sekunder i genomsnitt).

Notiser var näst vanligast, följt av träning och aktivitet. Stockholm-studien visade också att den genomsnittliga tiden för att använda hemskärmen var 33,6 sekunder – väldigt lång tid för att bara välja och öppna en app. Den genomsnittliga interaktionen varade i 6,7 sekunder.