Wristlys undersökning

Hälsa och träning är en av Apple Watch tre grundpelare, och Apple pratar gärna om hur klockan kan hjälpa användaren att vara mer medveten om sin hälsa och bli aktivare.

Att detta verkligen verkar stämma visar en ny enkätundersökning från analysfirman Wristly.

Drygt 75 procent av de tillfrågade svarade att de håller med helt eller delvis om att de står upp oftare, och att de är mer medvetna om sin egen hälsa. Knappt 70 procent håller med om att de går mer, 60 procent att de gör bättre val angående sin hälsa, knappt 60 procent att de tränar mer, drygt 40 procent att de har gått ner mer i vikt, och bara några få (knappt 20 procent) att de sportar mer.

Användarna är även nöjda med funktionerna. 89 procent av respondenterna var antingen nöjda eller väldigt nöjda med appen Aktivitet, medan 80 procent var nöjda med pulsmätaren och 75 procent med Träning-appen.

Apple Watch Sport 42mm with Sport Band

Bästa pris just nu: 4490 kr