Den amerikanska affärstidningen Fortune har presenterat årets lista över världens 500 största företag sett till omsättning. Apple ligger på plats 12, strax efter oljebolaget Exxon Mobil.

Utgår vi i stället från vinsten hamnar den amerikanska elektronikjätten på tredje plats efter Saudi Aramco och Berkshire Hathaway. Vad gäller elektronikföretag får även Microsoft och Googles moderbolag Alphabet framskjutna placeringar.

Världens 10 största företag sett till vinst:

  1. Saudi Aramco: 88,2 miljarder dollar
  2. Berkshire Hathaway: 81,4 miljarder dollar
  3. Apple: 55,3 miljarder dollar
  4. Industrial & Commercial Bank Of China: 45,2 miljarder dollar
  5. Microsoft: 39,2 miljarder dollar
  6. China Construction Bank: 38,6 miljarder dollar
  7. JP Morgan Chase: 36,4 miljarder dollar
  8. Alphabet: 34,3 miljarder dollar
  9. Agricultural Bank of China: 30,7 miljarder dollar
  10. Bank of America: 27,4 miljarder dollar