Google Eddystone

Apples Ibeacon är en bluetoothbaserad plattform för att förse användare med hyperlokal information som skickas till mobiler när de befinner sig precis intill olika basstationer.

Ibeacon används i till exempel butiker för att visa specialerbjudanden relevanta för den avdelning du befinner dig i, på museer för att guida till olika utställningar, och på sportarenor för att visa vägen till rätt sittplats och erbjuda uppgraderingar.

Nu ska Google ta upp kampen mot Apple med Eddystone, en öppen standard som kommer fungera med Android, IOS och senare förmodligen även Windows Phone och kanske fler system.

Eddystone består av flera komponenter: Kod som tillverkare kan använda för att skicka ut meddelanden i ett ”språk” som kompatibla enheter sedan kan förstå, och kod som till exempel Android-utvecklare kan använda för att ta emot sådana meddelanden.

Till skillnad från Ibeacon kommer Eddystone inte bara använda bluetooth utan även wifi och ohörbart ljud.