19. Sessions

När du arbetar på ett projekt har du förmodligen flera webbsidor öppna samtidigt och kanske vill du återvända till dessa vid ett senare tillfälle. Safari har redan ett alternativ som gör att du kan öppna alla fönster från förra sessionen, men detta fiffiga tillägg går längre än så genom att du kan spara flera olika sessioner samtidigt.

Säg att du skriver ett antal längre artiklar som inte har något med varandra att göra, då kan du spara helt olika uppsättningar för varje artikel. Sedan använder du Sessions för att öppna rätt webbläsarfönster och flikar vid behov.

Sessions

Ladda ner härifrån: http://a.m3.se/gr