14. Duckduckgo

Google är fortfarande den oomtvistade kungen av sökmotorer, men allt fler personer som värnar om sin integritet har börjat titta på konkurrerande sökmotorer som Duckduckgo.

Till skillnad från Google och Bing spårar inte Duckduckgo dig eller håller koll på vilka sökningar du gör. Du kan redan nu ange Duckduckgo som din standardsökmotor genom att ändra inställningarna i Safari, men detta tillägg ger tillgång till fler funktioner. Till exempel kan du använda speciella !-kommandon som gör att du kan utföra en sökning på en specifik webbplats.

Duckduckgo

Skriver du exempelvis ”!amazon stripey socks" visas endast sökresultat för randiga strumpor på Amazon.com.

Ladda ner härifrån: http://a.m3.se/gm