Det finns massor av trevliga tillägg för Apples webbläsare Safari. Här är några av våra personliga favoriter.


1. Streak

Streak är ett plugin som arbetar tillsammans med Gmail och är tänkt att underlätta administrering av kunder och kundrelationer i ett företag. Streak låter användaren bland annat hantera projekt, samarbeta med kollegor och hålla inboxen snygg och prydlig.

Är det inte av intresse för dig finns här ändå en intressant “snooze”-funktion som gör att olästa mejl försvinner en stund, för att sedan dyka upp igen på en tidpunkt du själv valt. Streak låter dig dessutom tidsinställa mejl – det vill säga om du vill skriva ett mejl men inte skicka direkt kan Streak skicka det åt dig vid en senare tidpunkt.

Streak

Ladda ned härifrån: https://www.streak.com/