Enligt de senaste siffrorna från Kantar Worldpanel har Apple ökat sin mobilförsäljning i Västeuropa, mycket tack vare att Iphone 11 tycks locka många nya kunder.

Trots ökningen dominerar fortfarande Android stort i vår del av världen. Desto jämnare är det i länder som USA, Australien och Japan, i det sistnämnda landet har Iphone en marknadsandel på hela 39,9 procent.

Nedan redogör vi för fördelningen i ett antal utvalda länder. Tyvärr finns inga siffror för Sverige tillgängliga.

USA:

 1. Android: 63,6 procent
 2. IOS: 36,1 procent
 3. Övriga: 0,4 procent

Kina:
 1. Android: 82,4 procent
 2. IOS: 17,6 procent
 3. Övriga: 0 procent

Japan:
 1. Android: 59 procent
 2. IOS: 39,9 procent
 3. Övriga: 1,1 procent

Australien:

 1. Android: 60 procent
 2. IOS: 39,6 procent
 3. Övriga: 0,4 procent

Storbritannien:
 1. Android: 65,7 procent
 2. IOS: 34 procent
 3. Övriga: 0,3 procent

Tyskland:
 1. Android: 80,9 procent
 2. IOS: 18,9 procent
 3. Övriga: 0,2 procent

Frankrike:

 1. Android: 82 procent
 2. IOS: 18 procent
 3. Övriga: 0 procent

Italien:
 1. Android: 85,9 procent
 2. IOS: 13,8 procent
 3. Övriga: 0,3 procent

Spanien:
 1. Android: 90,8 procent
 2. IOS: 9,2 procent
 3. Övriga: 0 procent