Wine är ett program för Linux som gör att Windowsprogram kan köras parallellt i datorn, så länge det är en pc vill säga. En slags emulator utan emulering, skulle man kunna säga, och WINE står för just "Wine Is Not an Emulator"...

Poängen är i alla fall följande: Om man installerat Linux på sin pc kan man ju välja om man vill starta upp i Windows eller Linux. Inga konstigheter, har man Linux på sin Mac kan man ju också välja vilket operativsystem man vill använda nästa gång datorn startas om. Wine gör det dock möjligt inifrån Linux köra Windowsprogram, och förser dem med den information som de behöver för att kunna köras. X11 på OS X fungerar på ett snarlikt sätt.

Vad har detta med Mac att göra? Jo, ett par entusiaster har nu modifierat Wine och fått det att fungera med OS X. För att fungera krävs Intelprocessor, Windowsprogram kan inte köras på PowerPC utan rejäl emulering, som Virtual PC och liknande. På en Mac med Intelprocessor kommer det dock att fungera, och fördelen framför emulatorer är att det går fort, i princip lika fort som om programmet hade körts i Windows.

Wine för OS X är fortfarande under utveckling, och långt ifrån en färdig produkt. Å andra sidan dröjer det ju ett tag innan Intelmacarna finns att köpa. Det blir onekligen spännande att följa utvecklingen på området.