I dag föll hovrättens dom i den långtgående rättstvisten mellan Copyswede och Teliasonera. Hovrätten går helt på tingsrättens linje och slår fast att Iphone ska beläggas med privatkopieringsavgiften.

Copyswede har tidigare stämt Sony för privatkopieringsavgift på mobiltelefoner, ett mål som gick Copyswedes väg i tingsrätten men har överklagats till hovrätten och en stämning mot Samsung väntar på att tas upp i rätten. Även om målet som avgjordes i dag enbart gäller Apples Iphone borde det alltså även gälla liknande telefoner om det vinner laga kraft.

– Vi är givetvis besvikna över domslutet. Nu kommer vi i första hand att analysera domen och försöka få det prövat i högre instans, säger Hans G Larsson, informationschef på Teliasonera.

Hur sannolikt det är att ärendet nu tas vidare vill han inte uttala sig om i dagsläget.

– Detta får ha sin gång nu. Det är väldigt svårt att bedöma möjligheterna att det tas vidare, det vill jag inte spekulera kring just nu.

Missa inte: Så dyr blir iPhone med "kassettskatt"

Från Copyswedes håll är det muntrare miner. Mattias Åkerlind, vd på Copyswede, vill inte heller gå in på detaljer innan han har gått igenom domen men säger åtminstone att utfallet var väntat.

– Det var en mycket väntad dom som ligger helt i linje med tidigare avgöranden i Sverige och på eu-nivå. Ska man inskränka på upphovsrätten måste man ge kompensation, säger Mattias Åkerlind.

Frågan som hovrätten har tagit ställning till i detta fallet är om Iphone ska innefattas av privatkopieringsavgiften. Nu väntas frågan om hur stor ersättning ska bli tas upp.

– Det man kan konstatera är att hovrätten gör samma tolkning som tingsrätten, sedan kommer nästa fråga hur stor kostnaden kommer bli.

Trots hovrättens dom står Teliasonera fast vid utgångspunkten att Iphone inte bör innefattas av privatkopieringsavgiften. Hans G Larsson menar att avgiften i slutändan kommer att slå mot konsumenten, även om det ännu är oklart hur hög kostnaden kan bli.

– Vår uppfattning i ärendet har inte ändrats. Det här gör att det finns en risk för ökade kostnader för branschen. I slutändan kan det drabba konsumenter eftersom det inte finns mycket pengar att ta av på produkterna.

Fakta

Privatkopieringsersättning - kompensation till upphovsrättshavarna för privatkopiering, som innebär uteblivna inkomster. Ersättningen tas ut i form av skatt på lagringsmedier som bandkassetter, disketter, inspelningsbara cd, dvd, från oktober 2012, även på hårddiskar och usb-minnen. I juni 2014 fastslog Södertörns tingsrätt att ersättningen också ska betalas för smarta mobiler. Skattesatsen är ytterst reglerad i lag, men fastställs i detalj i förhandlingar mellan branschorganisationerna för importörer av lagringsmedier och Copyswede, den organisation som företräder upphovsrättshavarna. Privatkopieringsersättningen bygger på paragraf 26 k i andra kapitlet av upphovsrättslagen (länk, se rubriken "Ersättning vid tillverkning och införsel av anordningar för ljud- eller bildupptagning"). Privatkopieringsersättning kallades tidigare för kassettersättning eller kassettskatt. På engelska private copying levy, blank media tax eller blank media levy.