Apple ska som bekant gå över till att använda processorer från Intel, och för att utvecklare av mjukvara ska hinna förbereda sina program har en Intel-version av OS X gjorts tillgänglig för utvecklare. Apple har redan meddelat att OS X även i framtiden endast ska gå att köra på Macar, med andra ord kommer man inte att kunna köpa en billig noname-pc och installera OS X. Tills de nya Macarna kommer ut har dock Apple slängt ihop en modifierad Powermac G5 som utvecklarna ska kunna testa sina program på. Den datorn innehåller av allt att döma en helt vanlig Pentium 4-processor, vilket gör att OS X i dagsläget fungerar på alla pc-datorer med den processorn, alltså även sådana som Apple inte byggt.

För att göra en lång historia kort: håller man sig bara till rätt komponenter kan man redan idag bygga sig en pc som kan köra Intel-versionen av OS X, men man har å andra sidan ingen garanti för att framtida versioner av OS X kommer att fungera.

Sajten OSx86 har lagt upp exempel på hur man själv bygger en sådan Intel-Mac, exakt vilka delar man ska använda, och till och med var man kan köpa dem. Den färdiga pc-Macen kostar runt 200 dollar i materialkostnad.

Det kan vara på sin plats att påpeka att Intel-versionen av OS X behövs för att ovannämnda hembygge ska fungera. Det är inte lagligt att tanka hem en piratkopierad version, och ingenting vi rekommenderar. Har man fått en laglig version i egenskap av utvecklare kan det strida mot användaravtalet att installera den på en icke-godkänd Mac, så kolla upp det en extra gång innan du sätter igång att bygga.