11. Säg vad du vill

Det här är ett gammalt trick som har fått nytt liv i de senaste versionerna av Mac OS tack vare mer avancerad och extremt realistisk talsyntes. För att få Macen att säga vad som helst kan du starta Terminal (ligger i Program -> Verktygsprogram) och skriva in say och trycka retur. Skriv sedan in någon och tryck retur igen så läser Macen upp det. Say utgår från vilket språk datorn är inställd på, så ”10 saker du inte visste att din Mac kan göra” låter väldigt annorlunda om du skulle ha Macen inställd på engelska istället för svenska. I Textredigering och många andra program kan du läsa upp markerad text genom att välja Redigera -> Tal -> Börja tala.

Öka på engelskakunskaperna


12. Öka på engelskakunskaperna

De flesta känner nog till att Macen har en inbyggd ordbok som du hittar i Programmappen. Den har både standardlexikonet över engelska språket – Oxford – och en rad andra lexikon. Men vad inte så många känner till är att den dessutom har mycket information om hur den själv fungerar och är uppbyggd. Utforska lexikonet genom att öppna Ordbok och välja Gå -> Ordboksinformation -> Oxford Dictionary of English.