namn

1. Signera dokument i Förhandsvisning

I dessa digitala dagar fyller vi i fler och fler dokument via datorn. Mac OS har en inbyggd funktion i Förhandsvisning där du kan spara din handsignatur och skriva under när det behövs.

Öppna ett dokument (PDF eller bildfil. Annat fungerar inte) i Förhandsvisning. Tryck därefter in shift, cmd och a för att öppna redigeringsläget. När detta är gjort klickar du på ikonen som ser ut som handskrift. Här kan du välja att antingen mata in en signatur via Macens inbyggda kamera (håll ett vitt papper med din namnteckning skriven på framför den) eller genom att skriva på styrplattan.

När du sparat en namnteckning kommer du åt den via samma ikon och slipper skriva ut dokument framöver.