Får med wifi?

Wales Online rapporterar att ett nytt projekt kombinerar djurhållning och it på ett nytt sätt som skulle kunna kallas 802.11mää.

En grupp forskare vid Lancaster University i nordöstra England har nämligen fått ett stipendium för att undersöka hur får utrustade med speciella halsband med wifi både kan bidra till bättre djurhållning och kanske öka internetåtkomsten på platser utan fast bredband.

Genom att låta fårens halsband kommunicera med varandra kan ett nätverk expandera över ett stort område när flocken rör sig.

Ett liknande förslag har tidigare lagts fram av Maria Udén vid Luleå tekniska universitet och Avri Doria vid ETRI i Sydkorea, där möjligheten att utrusta renar i Lappland med wifi-halsband diskuterades.