Google har uppdaterat två av sina mest populära appar för Iphone, Ipad och Ipod Touch. Nedan listar vi nyheterna.

Google Översätt 3.1.0:

  • Word Lens: Rikta kameran mot en skylt eller text så översätter appen Översätt texten på ett ögonblick. Du behöver inte ens vara ansluten till internet. Funktionen är tillgänglig för följande språkkombinationer: engelska ↔ franska, engelska ↔ tyska, engelska ↔ italienska, engelska ↔ portugisiska, engelska ↔ ryska, engelska ↔ spanska.
  • Kameraläge: Ta en bild, markera texten och få den översatt. För närvarande tillgängligt på 36 språk.
  • Automatisk språkidentifiering i samtalsläget. När du översätter talat språk identifierar Översätt vilket av de två språken som talas. På så sätt blir det mer flyt i samtalet.

Google Översätt
Funktionen att översätta skyltar i realtid är hämtad från Word Lens, en omtalad app som Google köpte upp förra året.

Google Maps 4.2.0:

  • Filtrera sökningar på restauranger efter typ av kök
  • Se aktuella väderprognoser för platser i hela världen
  • Placera en nål vid start- och slutpunkten i vägbeskrivningar och navigering
  • Lägg till information om kollektivtrafik i din kalender
  • Gör anspråk på din sida med företagsinformation och hantera din närvaro i Maps
  • Fler alternativ för att dela platser

Dessutom har Google lanserat en ny gratis-app för lärare och elever. Med hjälp av Google Classroom sägs det vara möjligt att helt undvika pappersutskrifter för skolarbeten.

Systemkravet för apparna varierar, mer information finns på App Store.