Den amerikanska analytikern Gene Munster har gjort sig ett namn genom att med jämna mellanrum påstå att Apple kommer att satsa på egna tv-apparater.

Nu har Munster dammat av sitt eget rykte, men till skillnad från 2010, 2011, 2012 och 2013 säger han nu att en lansering är två år bort. Med andra ord kommer den mytiska produkten att lanseras lagom till julen 2016, rapporterar Business Insider.

Gene Munster

Munster räknar med att Apple kan få en marknadsandel på tio procent, något som skulle innebära 22 miljoner sålda tv-apparater under det första året.

Avslutningsvis bör det påpekas att Munster numera är ganska ensam om att tro på tv-apparater från Apple. De flesta bedömare tror att företaget nöjer sig med en ny modell av tv-tillbehöret Apple TV.