Telia har uppgraderat sin webbmailtjänst som gör det möjligt för företagets Internetkunder att nå sin e-post via en webbläsare från en valfri dator. I och med uppgraderingen har man effektivt utelåst flera Macanvändare från att använda tjänsten. Utelåsningen är en bieffekt som upptäcktes sent i uppgraderingsprocessen, men eftersom Macanvändarna sägs vara så få jämfört med Windowsanvändarna beslöt Telia för att ändå implementera uppdateringen.

En av dem som drabbats är Anders Wasén på Borås Tidning, som även kontaktade Telia för att få en förklaring. Enligt Anders rekommenderar Telia nu sina Mac-kunder att använda Netscape 7, Firefox 1.0 eller Explorer 5.2 för att komma åt e-posttjänsten. Endast Netscape fungerar med OS 9, och på OS X har Safari helt slutat att fungera.

Enligt Mårten Landström på Telia ligger felet hos Safari:

— Safari bygger på webbläsaren Konqueror från Linux-världens KDE-projekt. Webbläsaren har i dagsläget ett begränsat stöd för Javascript-standarden, varför Safari i dagens version inte fungerar med Telia Webmail. Det finns flera alternativa webläsare, bl a Netscape 7 och Mozilla Firefox 1.0 som kan användas i stället intill dess Apple och KDE-projketet hunnit rätta till Javascript-problematiken. Förhoppningsvis kommer Apple snart att modernisera Safari så att den svarar upp mot de krav som många moderna webbsidor ställer. Safari är en snabb och stabil webbläsare, men den är tyvärr inte fullt ut uppdaterad vad gäller Javascript och Cascading Style Sheets.