Apple Watch

Apple Watch – inte iWatch – blev namnet på den smarta klocka som Apple nu till slut har presenterat. Estetik, ett helt nytt gränssnitt och nya sätt att styra den är alla viktiga komponenter i vad som gör den speciell, men Apples ingenjörer har även lagt ner stor möda på att komma på helt nya tekniker för att möjliggöra dessa.

En av dessa nya tekniker kallas Taptic Engine och gör att skärmen inte bara känner av beröring utan även tryck, vilket gör att den känner skillnad på ett en snabb ”knackning” och ett långsammare tryck.

Förutom en liten högtalare har den också en liten motor som gör att den kan vibrera för ytterligare feedback. När du vrider på kronan känner du hur klockan "svarar", och den gör det på en lite annorlunda sätt om du vrider medurs eller moturs.

Precis som förväntat har Apple Watch en rad sensorer inbyggda för att mäta dina rörelser och kroppen, bland annat via safirtäckta lampor på undersidan som mäter puls och hjärtrytm.