Telia och Copyswede ligger i en rättstvist huruvida privatkopieringsavgifter ska gälla för mobiltelefoner eller inte. I dag kom en dom som svarar på frågan om iPhone kan anses vara "särskilt ägnad för privatkopiering", och Södertörns tingsrätt väljer att gå på Copyswedes linje.

Telia är inte nöjda med dagens dom, enligt Iréne Krohn på företagets presstjänst.

– Vi delar inte tingsrättens bedömning. Nu ska vi läsa domen i sin helhet innan vi beslutar vad vi ska göra, men det lutar åt att vi kommer överklaga, säger Iréne Krohn.

Detta är alltså inte det slutgiltiga svaret i frågan utan en så kallad mellandom, med en överklagan kan beslutet ändras i högre instans. Men om beslutet vinner laga kraft kommer det innebära dyrare iPhone för konsumenterna.

– Vi tror ju inte att våra kunder använder telefonen för att privatkopiera, utan ringa och surfa. Men får Copyswede rätt i detta innebär det så klart att det blir dyrare för konsumenten, säger Iréne Krohn.

Exakt hur denna avgift kommer läggas på konsumenten är ännu inte bestämt. Enligt Copyswede är ersättningen för mobiler med lagring för närvarande 3,50 kronor per gigabyte lagringsutrymme.

Det innebär att om den summan läggs direkt på konsumenten blir en iPhone som mest 280 kronor dyrare inklusive moms om man väljer en modell med 64 gigabyte lagring, och som minst 35 kronor dyrare med 8-gigabytesmodellen. Eftersom prismodellen är satt per gigabyte innebär det så klart att en framtida modell med 128 gigabyte blir 560 kronor dyrare, och så vidare.