Sedan 1996 har Peter Oppenheimer och Katie Cotton varit anställda på Apple, men nu väljer de båda veteranerna att lämna företaget.

Peter Oppenheimer, som varit högsta ansvarig för Apples finanser sedan 2004, har blivit erbjuden en styrelseplats på Goldman Sachs och ersätts på Apple av Luca Maestri.


Katie Cotton och Peter Oppenheimer.

Katie Cotton har under sin tid på Apple varit högsta chef för företagets pr-avdelning, men väljer nu att sluta med motiveringen att hon vill ägna mer tid åt sina barn. Vem som ska bli ny pr-chef är ännu oklart, men det tros stå mellan talespersonerna Steve Dowling och Natalie Kerris.

Sista arbetsdagen för både Oppenheimer och Cotton var i fredags.

IDG News