Gpgmail
Den här tillägget är en del av GPG (Gnu Privacy Guard), ett öppet alternativ till PGP. Den gör det enkelt att kommunicera säkert med kryptering och signerade meddelanden. Mail har inbyggt stöd för s/mime-kryptering men det är väldigt bökigt att använda och Gpgmail är mycket mer användarvänligt.

Gratis,

Mail Act-On
Det här är en av de mest användbara tilläggen som finns till Mail. Den gör att du kan skicka mejl från inkorgen till olika brevlådor genom att bara trycka på olika tangenter. Du kan också ställa in mer avancerade regler som aktiveras för enskilda mejl när du vill. Den senaste versionen har även en funktion för att skicka ett mejl vid en utsatt tid.

160 kronor,

Mailfollowup
Tidigare var det här tillägget helt nödvändig för att få ordning på adresserna i fälten Till och Kopia i mejl som du hade skickat men som du ville följa upp. Numera fixar mejl rätt adresser, med ett stort undantag: Om du ska skicka ett nytt meddelande i en konversation där du ursprungligen var en Kopia-mottagare så vill Mail fortfarande byta plats på Till och Kopia. Mailfollowup ser till att rätt adresser ligger i rätt fält.

Gratis,

Sida 2 / 3

Innehållsförteckning