Apple har under tisdagskvällen släppt nya versioner av Pages, Numbers och Keynote, tre program som går under samlingsnamnet Iwork.

Det här är nyheterna i Pages 10.0:

• Välj bland nya, snygga mallar som hjälper dig att komma igång.
• Börja automatiskt att samarbeta genom att lägga till ett Pages-dokument i en delad Mac OS Drive-mapp. Kräver Mac OS 10.15.4.
• Lägg till en anfang som framhäver ett stycke med en stor, dekorativ första bokstav.
• Använd en färg, övertoning eller bild på bakgrunden i valfria dokument.
• Kom enkelt åt de senast använda mallarna i mallväljaren med ny utformning.
• Skriv ut eller exportera en PDF av ett dokument med kommentarer inkluderade.
• Redigera delade dokument medan du är nedkopplad så överförs ändringarna när du kopplar upp dig igen.
• Förbättra dokument med en mängd nya, redigerbara former.

Det här är nyheterna i Numbers 10.0:

• Skapa kalkylblad med fler rader och kolumner än någonsin.
• Använd en färg på bakgrunden i ett blad.
• Börja automatiskt att samarbeta genom att lägga till ett Numbers-kalkylblad i en delad Icloud Drive-mapp. Kräver Mac OS 10.15.4.
• Redigera delade kalkylblad medan du är nedkopplad så överförs ändringarna när du kopplar upp dig igen.
• Kom enkelt åt de senast använda mallarna i mallväljaren med ny utformning.
• Skriv ut eller exportera en PDF av ett kalkylblad med kommentarer inkluderade.
• Lägg till en anfang i text inuti en form.
• Förbättra kalkylblad med en mängd nya, redigerbara former.ements.

Det här är nyheterna i Keynote 10.0:

• Börja automatiskt att samarbeta genom att lägga till en Keynote-presentation i en delad Icloud Drive-mapp. Kräver Mac OS 10.15.4.
• Redigera delade presentationer medan du är nedkopplad så överförs ändringarna när du kopplar upp dig igen.
• Välj bland nya, snygga teman som hjälper dig att komma igång.
• Kom enkelt åt de senast använda temana i temaväljaren med ny utformning.
• Skriv ut eller exportera en PDF av en presentation med kommentarer inkluderade.
• Lägg till en anfang som framhäver text med en stor, dekorativ första bokstav.
• Förbättra presentationer med en mängd nya, redigerbara former.

Systemkravet för de nya versionerna av Pages, Numbers och Keynote är Mac OS 10.14 eller senare.

Apple MacBook Pro (2019) - 2,6GHz HC 16GB 256GB 15" Pris vid test: 26997 kr.

Bästa pris just nu: 23976 kr