Efter att Apple för två veckor sedan presenterade företagets kvartalsrapport för det fjärde kvartalet förra året har aktien fallit med åtta procent. I samband med det minskade aktievärdet passade Apple på att köpa tillbaka företagets aktier.

Under en tvåveckorsperiod har Apple köpt tillbaka aktier till ett värde av 14 miljarder dollar, motsvarande drygt 90 miljarder kronor. Det är Apples största aktieåterköp under en så kort tidsperiod.

I en intervju med Wall Street Journal uppger Apples vd, Tim Cook, att han är förvånad att företagets aktievärde sjönk så kraftigt efter den senaste kvartalsrapporten. Han såg dock en möjlighet att utnyttja situationen för ett aktieåterköp.

Som jämförelse köpte Apple tillbaka aktier för 16 miljarder dollar under ett helt kvartal förra året.

– Det här betyder att vi tror på Apple, och vi är väldigt säkra på vad vi gör och planerar att göra. Det är inte bara något vi säger, utan vi visar det också, säger Tim Cook till Wall Street Journal.

Han berättar även att Apple köpt upp 21 företag de senaste 15 månaderna, och ingen av dessa affärer har kostat mer än en miljard dollar.

– Vi vill anpassa oss för långsiktiga investerare, inte för de kortsiktiga aktieägarna, säger Tim Cook vidare.

Enligt honom finns det inget som stoppar Apple från att köpa upp ett större företag, så länge det ligger i Apples långsiktiga intresse. Apple kontantkassa övergår nu tusen miljarder kronor.