Först en kort resumé. För att kunna använda de första hemdatorerna på 1980-talet behövde du lära dig en hel del om hur tekniken fungerade. Utan den kunskapen gick det helt enkelt inte att få burkarna att göra något alls. När den stora vågen med datorer i hemmen rullade in via Hem pc-reformen i slutet av 1990-talet sammanföll skattelättnaden med internets intåg i svenskarnas arbets- och privatliv.

Dessa två historiska milstolpar har sannolikt lagt grunden till det som brukar kallas det svenska it-undret fram till dagens världsledande programutvecklingsföretag som Mojang eller Spotify. Det finns få som på allvar vill tillbaka till dåtidens instabila teknik och användarovänliga gränssnitt.

Men kunskapsnivån sjunker i samma takt som användandet ökar av exempelvis appar som ger användaren i princip noll förståelse för hur koden och datorn som den styr egentligen fungerar. Just för att de är så enkla att använda.


Måns Jonasson lär ut Scratch, ett verktyg som är kul och relativt enkelt att ta till sig.

Barnen ville göra egna spel
– Det var en strävsam resa på 1980-talet när jag genom datortidningarnas medföljande kodrader i Basic knappade in ganska trista spel och försökte förstå vilken kod som gjorde vad, säger Måns Jonasson, webb- och varumärkesansvarig på .SE, och ler åt minnet.

Måns Jonasson är pappa till Leo och Max. När sönerna uttryckte önskningar om att lära sig göra egna spel började han kolla runt efter bra lösningar.

– Jag tittade på alternativ till ”riktiga” programmeringsspråk och fastnade för Scratch. Det är framtaget specifikt för att lära barn att programmera och det går snabbt att börja göra egna spel och roliga funktioner, vilket är viktigt för barn som ju har begränsat med tålamod, berättar Måns Jonasson.

Andra fördelar med Scratch är att det finns översatt till svenska och är gratis. Scratch används direkt i webbläsaren.

– Det har en väldigt vettig programmeringslogik, vilket gör att den som blir duktig på Scratch också blir duktig på att tänka i programmeringstermer. När användaren vuxit ifrån Scratch är steget mycket kortare till att börja programmera i något ”riktigt” språk, till exempel Javascript, eftersom det är mycket av samma begrepp och metoder som används i Scratch, förklarar Måns Jonasson.


Intresset för programmeringskurser för föräldrar och barn har visat sig vara mycket stort och det är fullsatt vid varje tillfälle.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning

Fakta