Som vi påpekat vid ett antal tillfällen är Apple världens mest stämda företag, något som till stor del beror på att företaget har enormt mycket pengar i sin kassa.

Den senaste gruppstämningen kommer från USA där en kvinna vid namn Nancy Romine Minkler kräver att Apple kompenserar kunder som köpt en produkt med iOS 6.0 eller senare.

Enligt Minklers resonemang är samtliga dessa exemplar av iPhone, iPad och iPod Touch att betrakta som defekta, detta då de har en medföljande kartapp som inte är 100 procent pålitlig. För att styrka påståendet hänvisar hon till en lång rad artiklar i tidningar och på nätet.

Med tanke på att det står användarna fritt att ladda ner en alternativ kart-app, till exempel Google Maps, lär det dock bli svårt för Nancy Romine Minkler att vinna målet.

För mer information om gruppstämningen hänvisar vi till sajten Patently Apple.