Apples nya vd är minst lika förtegen om nya, kommande produkter som Steve Jobs var. Men Tim Cook är betydligt mer öppen om andra saker, och mer uttalat politisk än sin föregångare.

I en ledare i Wall Street Journal skriver Cook om hur jämställdhet och friheten att leva som man är, oavsett etnicitet, kön, nationalitet eller sexuell läggning, inte bara är något som borde vara en grundläggande rättighet för alla människor utan även bra för affärerna.

– På Apple försöker vi få folk att förstå att de inte behöver lämna sina identiteter i garderoben.

Han skriver vidare att Apple har upptäckt att anställda som känner sig värdesatta för vilka de är har tryggheten och självförtroende att göra sitt livs bästa jobb.

Amerikanska kongressen har en ny lag mot diskriminering baserat på könsidentitet och sexuell läggning, och Cook uppmanar Senaten att rösta ja till lagen och Representanthuset att ta upp lagen för omröstning.